ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
62
87
149
5
ม.2
73
71
144
5
ม.3
80
81
161
5
รวมมัธยมต้น
215
239
454
15
ม.4
23
59
82
4
ม.5
26
62
88
4
ม.6
29
39
68
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
78
160
238
12
รวมทั้งหมด
293
399
692
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...