ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
67
87
154
6
ม.2
59
86
145
6
ม.3
75
72
147
6
รวมมัธยมต้น
201
245
446
18
ม.4
39
59
98
4
ม.5
23
62
85
4
ม.6
25
61
86
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
182
269
12
รวมทั้งหมด
288
427
715
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...