ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเลนวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
82
69
151
6
ม.2
67
93
160
6
ม.3
71
92
163
6
รวมมัธยมต้น
220
254
474
18
ม.4
46
50
96
4
ม.5
40
58
98
4
ม.6
22
60
82
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
108
168
276
12
รวมทั้งหมด
328
422
750
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...