ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากพูน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
29
51
2
ม.2
25
26
51
2
ม.3
48
35
83
3
รวมมัธยมต้น
95
90
185
7
ม.4
10
18
28
2
ม.5
10
5
15
2
ม.6
9
16
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
39
68
6
รวมทั้งหมด
124
129
253
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...