ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
11
21
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
23
29
52
3
ม.4
6
9
15
1
ม.5
6
10
16
1
ม.6
6
9
15
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
28
46
3
รวมทั้งหมด
41
57
98
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...