ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

จำนวน ชาย 5   คน หญิง 23  คน รวมทั้งหมด 28  คน