ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)

จำนวน ชาย 67   คน หญิง 126  คน รวมทั้งหมด 193  คน