ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จำนวน ชาย 74   คน หญิง 165  คน รวมทั้งหมด 239  คน