ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จำนวน ชาย 74   คน หญิง 178  คน รวมทั้งหมด 252  คน