ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

จำนวน ชาย 16   คน หญิง 23  คน รวมทั้งหมด 39  คน