ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จำนวน ชาย 57   คน หญิง 100  คน รวมทั้งหมด 157  คน