ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จำนวน ชาย 42   คน หญิง 85  คน รวมทั้งหมด 127  คน