ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

จำนวน ชาย 27   คน หญิง 52  คน รวมทั้งหมด 79  คน