ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

จำนวน ชาย 7   คน หญิง 15  คน รวมทั้งหมด 22  คน