ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านท่าเล่

จำนวน ชาย 2   คน หญิง 4  คน รวมทั้งหมด 6  คน