ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 10  คน รวมทั้งหมด 13  คน