ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

จำนวน ชาย 12   คน หญิง 24  คน รวมทั้งหมด 36  คน