ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สาคร    คล้ายแท้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลนครสวรรค์
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1