ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลักขณาภรณ์    โนนทะชัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจิกลาด
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 2