ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนาจ    โพทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจิกลาด
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 2