ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นวพร    มุสิกะชาติ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3