ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัชตา    บุญชัยยิ่ง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไตรรัตนวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)