ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปัทมวดี    บือราเฮง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศาลาลูกไก่
สังกัด
สพป.นราธิวาส เขต 1