ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คงกระพัน    งอยผาลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2