ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรทิพย์    แจ้งเดชา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลนราธิวาส
สังกัด
สพป.นราธิวาส เขต 1