ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พรพรหม    สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เสนศิริอนุสรณ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1