ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กาญจนา    อุไรมาลย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เสนศิริอนุสรณ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1