ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุธน    ประกายเพชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยกุ่ม
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1