ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฉลอง    นนทวงศ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางงุ้น
สังกัด
สพป.พะเยา เขต 1