ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหมาย    กรดเต็ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปัญญาวุธ
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)