ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพัตรา    สืบจากถิ่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนางเม้ง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1