ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พูนพิพัฒน์    ร่มรื่น
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2