ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สถิต    ปาปะขา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนท่อน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2