ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุดาพร    พรมมิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2