ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิเทศก์    แสงศรีเรือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สนามบิน
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1