ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยวิชิต    มูลป้อม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนรังวิทยาคาร
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1