ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กฤติยา    หาญสุริย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านฝาง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1