ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สนธยา    หล้าเต็น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันปูเลย
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2