ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐนนท์    ศรีกิตตินนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2