ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิชาติ    แสนเรือน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2