ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยงยุทธ    อุตขา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหล่ายท่า
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2