ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จีรพงษ์    สนิท
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเลี่ยง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2