ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประทีป    ประทีปยุวพัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2