ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชรา    วงศ์คำตัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงสามปี
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2