ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรินทร์    ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลวังดิน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2