ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนวินท์    มหาพรหม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านแม่ตืน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2