ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สายสิน    เสวกวรรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่ายาว
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2