ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิทยา    ยะปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2