ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชิตพล    เตจ๊ะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยกาน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2