ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำรัส    มูลรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองปลาสะวาย
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2