ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพจิตร    พายุมั่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีเตี้ย
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2